Výsledek zadávacího řízení: Výroba televizního dokumentárního filmu časosběrného charakteru

Výsledek zadávacího řízení:

Číslo zakázky:
08409

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ. 1.04/3.4.04/88.00122

Název projektu:
Divadlo žen a mužů – komplexní program prosazování rovných příležitostí žen a mužů

Název zakázky:
Výroba televizního dokumentárního filmu časosběrného charakteru

Datum vyhlášení zakázky:
6. 2. 2013

Název / obchodní firma zadavatele:
Tripitaka, o. s.

Pořadí hodnocených nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů (název/obchodní firma, sídlo/místo podnikání/bydliště, IČ):
1. Hulapa film, s.r.o., IČO: 45461163
2. Petr Točín, IČO: 43210503
3. Televizní Tvorba Brno – Davels s.r.o.,
IČO: 44015135
4. Educa24 agency, s.r.o., IČO: 27838714
5. Ing. Pavel Kopp, IČO: 70742634