Lidé Tripitaky

Představenstvo sdružení:

Mgr. Zdeněk Raiser
Předseda představenstva

Bc. Hana Klimentová
Členka představenstva

Pracovníci:

Koordinátorka projektových aktivit:
Kateřina Mirošová

Psycholog:
Mgr. Pavel Strašák

Vedoucí obchodu Restart:
Alena Trnková

Vedoucí komunitní sociální pracovník:
Mgr.David Oplatek

Komunitní pracovník:
Vojtěch Veselý