Zadávací řízení - Výroba televizního dokumentárního filmu časosběrného charakteru

web-ESF-LOGO-CELEK-BARVA-tr.gif

Tripitaka, o.s. vyhlašuje zadávací řízení na službu výroba televizního dokumentárního filmu časosběrného charakteru v rámci projektu OP LZZ Divadlo žen a mužů č. CZ.1.04/3.4.04/88.00122.

Další informace a zadávací dokumentaci, návrh smlouvy lze nalézt na adrese:
http://www.esfcr.cz/zakazky/vyroba-televizniho-dokumentarniho-filmu-caso...

Popis předměti zakázky:
Výroba televizního dokumentárního filmu časosběrného charakteru, tj. vytvoření filmu ve smyslu časosběrného dokumentu zachycující přípravu divadelního představení klientek projektu (6 měsíců + zpětná vazba po skončení jejich účasti v projektu) a souvisejících oblastí jejich života (rodina, práce) s využitím některých prvků reality show.
Rozsah celkové stopáže dokumentu min. 52 minut vysílacího času.

Níže zveřejňujeme odpovědi na dotazy uchazeče:

1) V zadávací dokumentaci uvádíte, že projekt poběží 6 měsíců, kolik předpokládáte natáčecích dnů?

Počet natáčecích dnů je na úvaze uchazeče, nutné je dodržet všechny požadavky zadavatele.

2) V jakých lokalitách se bude natáčet? Vzniknou z jejich užíváním nějaké další náklady (pronájem, služby - elektřina, úklid apod.)? Pokud ano, kdo je bude hradit?

Zadavatel předpokládá natáčení v lokalitě Brno a okolí. Natáčet se bude v exteriérech, interiérech. Prostory budou zajištěny zadavatelem, tedy by v této souvislosti neměly vzniknout náklady na straně uchazeče.

3) Natáčení bude probíhat vždy pouze v rámci jednoho dne, nebo se počítá i s delším úsekem (2 a více dní)? Kdo bude hradit náklady vzniklé pobytem štábu v místě natáčení (ubytování)?
Strukturu natáčecích dnů navrhne uchazeč, náklady vzniklé pobytem štábu budou obsaženy v nabídkové ceně.

4) V příloze č.3 uvádíte v položce "fáze projektu: Typ a počet nosičů, formát díla." Znamená to, že si má dodavatel zvolit, v jakém formátu díl o dokončí a na jakém typu nosičů a v jakém počtu vám jej odevzdá?
Jak vyplývá ze Zadávací dokumentace, dílo musí být na takovém nosiči a v takovém formátu, aby bylo možné jej odvysílat případně v České televizi.

5) V dokumentaci k hodnocení uměleckosti uvádíte, že navrhovaný záměr budete hodnotit : "z hlediska současných přístupů k televizního dokumentárního filmu časosběrného charakteru. Dále bude hodnotit inovativnost navrženého záměru." Pomůžete nám toto zadání rozklíčit? Máme se tedy držet klasických zavedených způsobů, jak je prezentuje dokumentaristika ČT, nebo chcete jít spíše cestou kreativní a inovativní?
V rámci uvedeného kritéria bude zadavatel hodnotit obohacení současných přístupů inovativním prvkem.

6) Jak je to s autorskými právy v souvislosti s natáčením "uměleckého dramatického díla"? Budou vyřešena zadavatelem? Bude součástí natáčení nějaká další oblast, která podléhá autorským právům (např. hudba)?
Hlavní součástí natáčení bude divadelní představení, které podléhá autorským právům, licence opět bude patřit MPSV. Součástí představení může být i hudba, to by však neměl být problém, bude vyřešeno zadavatelem..

7) Jak budou vyřešena autorská práva k vyrobenému filmu?
Budou patřit MPSV.

Autorská práva jsou ošetřena čl. 5 odst. 3 smlouvy, která je přílohou Zadávací dokumentace.

8) Je již nějak předjednána nebo smluvně dojednána prezentace filmu v ČT?

Prezentace dokumentu v ČT je předmětem jednání.

9) V ZD uvádíte, že snímek využije "některých prvků reality show" - můžete vysvětlit, co tím máte přesně na mysli?

Zadavatel požaduje časosběrný dokument s prvky reality show, např. ve stylu doku soap "Čtyři v tom", které teď vysílá ČT.

10) V ZD uvádíte mezi přílohami také "Návrh smluvních podmínek" - ty jsme ale nikde v dokumentaci nenašli. Můžete je prosím zveřejnit, případně zaslat mailem?

Zadavatel uveřejnil na stránce http://www.esfcr.cz/zakazky/vyroba-televizniho-dokumentarniho-filmu-caso... soubory pro stažení, první obsahuje i návrh budoucí smlouvy.