Barvy Brněnského Bronxu

V rámci projektu probíhá komunitní sociální práci v lokalitě tzv. brněnského Bronxu. Projekt navazuje na předchozí aktivity spolku v lokalitě.

Více informací na: www.barvybrneskehobronxu.cz
https://www.gotobrno.cz/akce/kaznice-zije/

Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením se sociálně vyloučené lokality z tzv. brněnského Bronxu.

Tříletý projekt nabízí pro cílovou skupinu:
- participativní metody komunitní sociální práce např. Tvorba vize komunity
- komunitní centrum
- divadelní, výtvarné, hudební programy pro CS s vazbou na sociální začleňování
- vydávání komunitních novin
- zastřešující festival Ghettofest

Kontakt:
Vedoucí sociální komunitní pracovník
Mgr. David Oplatek
Tel.: 725 741 376
E-mail: davidaoplatek@gmail.com
https://barvybrnenskehobronxu.cz