Projekt Tréninková pracovní místa Restart Shop Brno

Projekt se zabývá podporou získávání pracovních návyků, zkušeností a kompetencí k hledání navazujícího zaměstnání u mladých nízko
kvalifikovaných lidí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dvouletý projekt byl zahájen 1. 2. 2020.

Vytváří tréninková pracovní místa v obchodě s nezávislými módními značkami Restart (Veveří 10, Brno - střed).

Během 2 let se na tréninkových místech trvajících 4 měsíce vystřídá 18 klientů na plný úvazek. Restart vznikl za podpory dánské nadace a tento projekt na něj navazuje a rozšiřuje práci s CS.

Tisková zpráva 6. ročníku festivalu Ghettofest, 9.5.2017

Festival Ghettofest po šesté: Básníci v káznici, Amaro Records, hudba, divadlo i tanec

Projekt Moje první práce

Projekt Moje první práce se zaměřuje na mladé lidi opouštějící institucionální zařízení v Brně a okolí (zejména dětské domovy), realizuje aktivity směřující k jejich začlenění na trh práce.

Projekt nabízí pro celkem 15 klientů:
- individuální poradenské, rozvojové a motivační aktivity
- tréninková pracovní místa po dobu 6 měsíců na plný úvazek u vybraných zaměstnavatelů
- mentoring přímo na pracovišti
- podporu při hledání navazujícího zaměstnání
- motivační workshopy

Gypsy MaMa

Od září 2015 byla zahájena výroba značky Gypsy MaMa a zároveň byla otevřena prodejna Restart na Kopečné ulici č. 9 v Brně.

Oblečení lze objednat na: www.gypsymama.cz

Stránky brněnské prodejny Restart: www.restart-brno.cz

Vznikl tak sociální podnik, který zaměstnává mladé lidi, klienty DROM, kteří v obchodě Restart prodávají a podílí se také na navrhování a výrobě značky Gypsy MaMa.

O projektu Gypsy MaMa

Tisková zpráva: Premiéra divadelního představení Samodiva /divadelní blues pro sólo matky/

Tripitaka, o.s. a Centrum experimentálního divadla, p.o. v rámci projektu „Divadlo žen a mužů“ uvádí premiéru inscenace:

Samodiva /divadelní blues pro sólo matky/
- unikátní projekt divadla v sociální akci

Deset nezaměstnaných matek samoživitelek, deset sólo matek, prošlo v březnu 2013 výběrovým řízením. Na šest měsíců (od dubna do září 2013) tak získaly smlouvu, byly zaměstnány v projektu Divadlo žen a mužů. O co jde? O unikátní projekt divadla v sociální akci iniciovaný občanským sdružením Tripitaka a Centrem experimentálního divadla v Brně.

Projekt Expedice Irsko

Cíle projektu

Projekt Expedice Irsko se zaměřuje na mladé lidi opouštějící institucionální zařízení v Jihomoravském kraji a okolí (dětské domovy, výchovné ústavy, SOS dětské vesničky, domy na půli cesty), realizuje aktivity směřující k jejich pracovní aktivizaci a zapojení se na pracovní trh.

Projekt nabízí během dvou let pro celkem 16 klientů:
- kariérní a rozvojové poradenství
- přípravné workshopy a individuální jazykové kurzy

Tisková zpráva Faktor K

Bývalá káznice ožije festivalem Faktor K

9. říjen 2019

Odborná konference a zároveň umělecká přehlídka. Takový program čeká od 15. do 19. října 2019 bývalou káznici v Bratislavské 68. Multižánrový festival Faktor K si klade za cíl poukázat na historickou a budoucí stopu památkově chráněného objektu bývalé věznice uprostřed pulzující lokality, k jejímuž pozitivnímu rozvoji může svou novou náplní přispět.

Tisková zpráva Ghettofest 2019

Osmý ročník festivalu Ghettofest: Bronx se mění

Jednodenní festival Ghettofest 8. června od 14 do 22 hodin naváže na již sedm předchozích ročníků, které se společně zaměřují na propojování různých kultur a vyvracení stereotypů panujících o oblasti přezdívané také “brněnský Bronx”. Ghettofest je pouličním festivalem nabízejícím během jednoho dne pestrý program akcí odehrávajících se na různých místech lokality včetně parku Hvězdička, prostoru bývalé káznice nebo v Muzeu romské kultury. Cílem brněnského multižánrového festivalu Ghettofest je každoročně otevřít vyloučenou lokalitu v oblasti mezi ulicemi Bratislavská a Hvězdová a všem návštěvníkům bez rozdílu umožnit společně prožít den strávený v pozitivní festivalové atmosféře.

Komunitní centrum Barvy brněnského Bronxu pro osoby s duševním onemocněním

Projekt realizuje aktivitu B výzvy: Podpora komunitní sociální práce a komunitních center.
Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním z BMO, které prošly akutní formou péče,
a potřebují se dále zapojit do společnosti.

Tříletý projekt nabízí pro 126 účastníků:
- komunitní práci a komplexní poradenské centrum
- dlouhodobé art terapeutické a rozvojové komunitní programy
- komunitní pracovní terapie
- komunitní akce s cílovou skupinou se zapojením veřejnosti
- 2 tréninková pracovní místa